Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2016r. wynosi 5 184 004,01

w tym:

  • Środki trwałe: 4 643 909,80 zł
  • Wyposażenie: 506 637,91 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 33 456,30  zł
  • Obecnie placówka nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro.
  • Powierzchnia całkowita działki: 1.2220 h
  • Powierzchnia użytkowa budynku : 3420 m²
  • kubatura budynku ; 15660 m³
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-01-2017 - Edycja treści.

11-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 857